2000

2001 2002 2003 2004 2022 2023
jaro jaro jaro jaro   jaro jaro
podzim podzim podzim podzim podzim podzim podzim

Počet vítězných závodů:

 

Pohár LBE je soutěž skládající se z několika závodů, 

které mládežníci absolvují během tréninku.